Välkommen till Karö villaägarförenings hemsida

Bildspelsbilder kan beskådas här

Den unika trähusbebyggelsen på ön bär spår av såväl snickarglädje som uppfinningsrikedom.

De 16 villorna byggdes ursprungligen 1875-1884 av grosshandlare och andra prominenta personer som nyttjade dem som sommarvillor. Samtliga har bevarats in i våra dagar.

Historiskt sett har Karön starka band till Ronneby Brunn. Uppförande av schweizeriet, sommarvillorna, sjönära promenadstigar i parkterräng med vackra utsiktsplatser, var ett led i en utvidgning av Ronneby Brunn. Ön blev sedermera ett populärt utflyktsmål, där Ronneby Brunn med Karön blev Sveriges mest besökta kurort.
Under 1930-talet ebbade kurortsverksamheten ut.

Karta över ön med villorna och lite om Karöns intressanta historia.

Idag lockar den forna betesholmen skaror av badgäster och turister sommartid.
Killingsholm den östra delen av Karön skiljs av ett litet sund där en gångbro förenar de bägge öarna.

Karön nås med båt från Ekenäs, där Karöline går i skytteltrafik mellan fastlandet och ön.

Den barnvänliga badplatsen med sandstrand, badhytter och brygga ligger på södra sidan av ön något hundratal meter från angöringsplatsen för Karöbåten.